پورسانت فروشندگان

تعرفه خدمات فروشگاه فایل پیام نور ۹۸ به چه میزان است ؟

تمام خدماتی که ارائه میشوند رایگان هستند و بایک ثبت نام ساده می توانید از تمام امکانات رایگان استفاده کنید هدف فروشگاه فایل سوالات  رسیدن به درآمد و موفقیت شما است و تنها زمانیکه شما فروش داشته باشد و شما به درآمد برسید از هر فروش مقداری کارمزد کسر می کند.

کارمزد فروشگاه فایل سوالات پیام نور ۹۸ به چه صورت است ؟

فروشگاه فایل سوالات پیام نور  برای هر فروش موفق۲۰% کارمزد دریافت می کند یعنی اگر فرضا شما ۱۰۰۰ تومان فروش داشته باشید ۸۰۰ تومان را ما دریافت می کنیم و ۲۰۰ تومان را فروشنده

نحوه تسویه حساب فروشگاه فایل سوالات پیام نور ۹۸  با فروشندگان به چه صورت است ؟

فروشگاه فایل سوالات پیام نور ۹۸ یک سیستم حسابداری کامل با جزئیات در اختیار هر فروشگاه میگذارد که درآمد و میزان فروش فروشنده کاملا مشخص است و هرزمان که مایل باشد می تواند درخواست تسویه حساب نماید و مبلغ درخواستی به حساب بانکی فروشنده واریز میشود.